Events

Tijdens het academiejaar hebben wij wel iedere week minstens één activiteit gepland.
Elke donderdag hebben we clubavond in de Confrater en daarnaast hebben we nog verschillende cantussen, cocktailavonden, etc.
In onderstaande kalender staat onze activiteitenplanning voor komend semester.