Vatrolling

De vatrolling is bij ons, Dionysus, ondertussen een traditie geworden en een begrip binnen onze club.
Reeds 8 maal in onze geschiedenis rolden we een vat bier van Oostende naar Gent. Met deze ludieke studentenactiviteit maken we de symbolische link tussen onze stad van herkomst en de stad waar we met z'n allen studeren.

85-86

Tijdens het 4° jaar bestaan van onze club werd in 85-86 de eerste vatrolling een feit. Onder leiding van Ralph Deroo, medestichter van onze club en toenmalig Praeses, werd het eerste vat van Oostende richting Gent gestampt. Dit ging door in samenwerking met Brouwerij Rodenbach. Toen haalde we in alle kranten de voorpagina. De foto van de groep is een item die tot op heden steeds aanwezig is in de portefeuille van Ralph.

De affiche van de eerste vatrolling zag er toen zo uit

Het artikel uit Het Volk

87-88

Twee jaar later in 87-88, werd Studentenclub Rodenbach gevraagd om mee te doen. De stunt bestond er deze keer in dat zij vertrokken in Roeselare en wij in Oostende. Ter hoogte van Drongen smolten de twee groepen samen om de laatste kilometers naar Gent af te leggen.
In het toenmalig café Den Bolhoed (hoek van St. Amandstraat en Kazernestraat) werden om middernacht de twee gerolde vaten Wiel's en Rodenbach genuttigd.
Tijdens dit academiejaar hadden we Rika Goethals als onze eerste vrouwelijke praeses en in het SK Ghendt hadden we toen ook de functies Senior Seniorum (Alex Van Overloop) en Secretaris (Johan Vande Ryse)
Naast de affiche hebben we nog enkele foto's in het archief kunnen terugvinden.

De affiche van de tweede vatrolling:

De rollers van toen!

89-90

Johan Vande Ryse wou zijn tweede jaar als praeses deftig afsluiten en organiseerde in 89-90 voor de derde maal een vatrolling. Deze startte op de Zeedijk in Oostende naast de woonplaats van medestichter Ralph Deroo. Rodenbach werd terug het lekkere gerstenat die de kilometers moest verzachten.

Toen werd het een beetje stil rond het gebeuren ....

96-97

Dirk Crombez (praeses 94-95 & 95-96), Nick Van Der Hooft (vice praeses 93-94) en Jan Lacluyse (Clovis) sloegen de handen in elkaar en organiseerden naar aanleiding van het derde lustrum opnieuw een Vatrolling.
Een volledig nieuwe route werd uitgetekend en er werd deze keer een beroep gedaan op Alken-Maes.

01-02

In het vierde lustrum was Clovis (zedenmeester-schachtentemmer 97-98 & secretaris 01-02), de gelukkige om het ganse gebeuren rond de Vatrolling te leiden.
We kwamen toen live op Radio2, hadden een deel in het dagelijks nieuws op AVS en stonden in enkele kranten.

06-07

Ter ere van het 25 jaar bestaan van de HSC Dionysus werd hier opnieuw een vat gerold van Oostende naar Gent. Deze keer haalden ze de nationale pers namelijk VTM. De praeses toen was Wendy Van den Kieboom.

11-12

Ook dit jaar waren we weer van de partij. Onder invloed van de grote sponsoring van Rodenbach (waar we met z'n allen lekker van gedronken hebben), vertrokken we om 23:59:59 aan El Charro (aan het casino) onder leiding van Waut (huidige praeses) en Gregory (lustrumleider en prosenior). Na een geweldige tocht en toch wel een mooie drankstop in Aalter waren we om 19u onder aan de Sint-Kwintensberg voor de laatste kwelling (van de schachtjes die talrijk aanwezig waren). Even een fotoshoot in het midden en dan doorrollen om aan te komen in de Bierologie bij Bjorn. Daar werd er verder Rodenbach gedronken en er gingen toch wel wat voetjes rusten.

16-17

Vanaf 2011 - 2012 is het aantal leden van de HSC Dionysus de lucht ingevlogen. We mogen dan ook spreken van een groot feest voor het 35 jaar bestaan van de Dionysus. Eerst gevierd met een eerste lustrumbal in de Lounge Kursaal. Een paar weken later een echte lustrumweek met natuurlijk de vatrolling van Oostende naar Gent met maar liefst ongeveer 30 man mee. We haalden de wereldpers aka "Focus TV". De reportage kan je hieronder bekijken.